Garantijas noteikumi

Visām precēm internetveikalā www.makskerlietas.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta ražotāja garantija saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un dīlera izstrādātajiem garantijas noteikumiem;
Ražotāja noteiktais garantijas termiņš dažādām precēm ir atšķirīgs;
Ja ražotājs precei ir noteicis garantijas termiņu, kas ir īsāks par diviem gadiem, likumiskās garantijas ietvaros, patērētājs ir tiesīgs 24 mēnešu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai tam paredzētājam mērķim un tikai mājsaimniecībā;
Juridiskām personām, kas nav patērētājs, tiek nodrošināta tikai ražotāja noteiktā garantija;
Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja klients var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme), kā arī ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā);
Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ;
Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, prece pilnā komplektācijā ir jānogādā Ropažu iela 45, Rīgā, LV-1006, ņemot līdzi aizpildītu garantijas talonu (ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā) un preces apmaksu apliecinošus dokumentus (čeks, pavadzīme);
Vispirms precei tiks veikta diagnostika attiecīgā preču izplatītāja/sadarbības partnera servisā, un garantijas gadījumā, bez maksas tiks nomainītas bojātās detaļas. Ja diagnostikas laikā tiks konstatēts, ka remontu veikt nav iespējams, prece tiks apmainīta pret jaunu, vai analogu (gadījumā, ja attiecīgais preces modelis nebūs dotajā brīdī pieejams);
Gala lēmumu par garantijas remontu, maiņu vai atteikumu pieņem attiecīgā preču izplatītāja pārstāvis, jo bezmaksas garantijas remonts vai preces apmaiņa tiks veikta atbilstoši ražotāja vai preču izplatītāja noteikumiem;
Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, ja tāda ir iekļauta preces komplektācijā;
Garantijas izmaksās neietilpst preces transportēšana- nogādāšana servisā un piegāde pēc remonta;

Garantija nav spēkā:
· Ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, transportēšanas, pārtaisīšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā;
· ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;
· ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai prece nodota remontam citā servisā pirms garantijas pieteikšanas;
· ja bojājums radies ūdens ietekmes dēļ precēm, kuru lietošanas instrukcijā nav norādīts, ka tās ir ūdensdrošas;
· ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju;
· ja bojājums radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, piemēram, kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums, triecieni un skrāpējumi;
· ja bojājums radies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē;
· ja Pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.

Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību (piemēram, dizaina elementiem);
Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz preces papildus aprīkojumu, piemēram, barošanas elementiem – baterijas, akumulatori;